همه موضوعت پست ها

راحت

عرصه برای زمین‌خواران تنگ می‌شود؟

ایسنا نوشت:تصرف زمین‌های ملی و دولتی توسط افراد سودجو می‌تواند با تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی و اقدامات حفاظتی که قرار است از ابتدای سال آینده ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر را تحت پوشش قرار دهد به حداقل برسد.…

بیشتر بخوانید